جمعه

سنگ قبر پرویز شاپور

کامیار شاپور پسر پرویز شاپور در مراسم یادبود فروغ فرخ زاد


کامیار شاپور پسر پرویز شاپور در مراسم یادبود فروغ فرخ زاد


کاریکاتوری از خود شاپور

هیچ نظری موجود نیست: